grafika - studio projektowania graficznego
PZITS Grafika, tel./fax +48 56 652 24 00, e-mail: grafika@grafikastudio.pl
HOME O GRAFICE OFERTA REALIZACJE PORTFOLIO
Studio Reklamy i Projektowania Graficznego PZITS Grafika oferuje:
kalendarzeprojektowanie kampanii reklamowych
raporty rocznewydawnictwa reklamowe (katalogi, plakaty, kalendarze)
foldery informacyjneskład i przygotowanie do druku wydawnictw książkowych
gadżetyfotografia reklamowa i techniczna
wydawnictwa książkoweprojekty i struktury stron internetowych, animacje, sklepy internetowe itp.
strony wwwprojektowanie i wykonywanie reklama zewnętrzna i oznakowania
strony wwwprojektowanie i realizacja stoisk targowych
Ponadto:
kalendarzetargi, konferencje, seminaria i imprezy promocyjne
raporty rocznedoradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
raporty roczneszkolenia techniczne
kalendarzeMAPY
kalendarzeMATERIAŁY REKLAMOWE
kalendarzePRASA
kalendarzeStrony WWW